Ulice na slovo l, Bačka Topola

Lajoša Čakija
Lajoša Čakija
Lajoša Joa
Lajoša Košuta
Laze Lazarevića
Lenjinova
Lepa
Lička
Loranta Etveša
Lovačka
Ljiljana
Ljubljanska
Ljudevita Posavskog